• sayfa_banner

Akademi ve endüstrideki kimyagerler, gelecek yıl nelerin manşetlere çıkacağını tartışıyor

6 uzman, 2023 için kimyanın büyük trendlerini tahmin ediyor

Akademi ve endüstrideki kimyagerler, gelecek yıl nelerin manşetlere çıkacağını tartışıyor

微信图片_20230207145222

 

Kredi bilgileri: Will Ludwig/C&EN/Shutterstock

MAHER EL-KADY, BAŞ TEKNOLOJİ SORUMLUSU, NANOTECH ENERJİ VE ELEKTROKİMYASAL, CALIFORNIA ÜNİVERSİTESİ, LOS ANGELES

微信图片_20230207145441

Kredi bilgileri: Maher El-Kady'nin izniyle

“Fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı ortadan kaldırmak ve karbon emisyonlarımızı azaltmak için tek gerçek alternatif, evlerden arabalara kadar her şeyi elektriklendirmek.Son birkaç yılda, daha güçlü pillerin geliştirilmesi ve üretilmesinde, işe ve arkadaşlarımızı ve ailemizi ziyaret etme şeklimizi önemli ölçüde değiştirmesi beklenen büyük atılımlar yaşadık.Elektrik gücüne tam geçişi sağlamak için, enerji yoğunluğu, şarj süresi, güvenlik, geri dönüşüm ve kilovat saat başına maliyette daha fazla iyileştirme yapılması gerekmektedir.Daha fazla elektrikli arabanın yollara çıkmasına yardımcı olmak için birlikte çalışan kimyager ve malzeme bilimcilerin sayısının artmasıyla 2023'te pil araştırmalarının daha da büyümesi beklenebilir.”

KLAUS LACKNER, MÜDÜR, NEGATİF KARBON EMİSYONLARI MERKEZİ, ARİZONA DEVLET ÜNİVERSİTESİ

微信图片_20230207145652

Kredi bilgileri: Arizona Eyalet Üniversitesi

“[Kasım ayında Mısır'da düzenlenen uluslararası çevre konferansı] COP27 itibariyle, 1,5 °C iklim hedefi zorlaştı ve karbon giderme ihtiyacını vurguladı.Bu nedenle 2023, doğrudan hava yakalama teknolojilerinde ilerlemeler görecek.Negatif emisyonlara ölçeklenebilir bir yaklaşım sağlarlar, ancak karbon atık yönetimi için çok pahalıdırlar.Bununla birlikte, doğrudan hava yakalama küçük başlayabilir ve boyut yerine sayı olarak büyüyebilir.Tıpkı güneş panelleri gibi, doğrudan hava yakalama cihazları seri üretilebilir.Seri üretim, büyüklük derecelerine göre maliyet düşüşleri göstermiştir.2023, sunulan teknolojilerden hangilerinin seri üretimin doğasında var olan maliyet indirimlerinden yararlanabileceğine dair bir fikir verebilir.”

RALPH MARQUARDT, İNOVASYON BAŞKANI, EVONIK INDUSTRIES

微信图片_20230207145740

Kredi: Evonik Endüstrileri

“İklim değişikliğini durdurmak önemli bir görev.Yalnızca önemli ölçüde daha az kaynak kullanırsak başarılı olabilir.Bunun için gerçek bir döngüsel ekonomi şarttır.Kimya endüstrisinin buna katkıları arasında yenilikçi malzemeler, yeni süreçler ve halihazırda kullanılmış ürünlerin geri dönüştürülmesine yardımcı olan katkı maddeleri yer alıyor.Mekanik geri dönüşümü daha verimli hale getirirler ve temel pirolizin ötesinde bile anlamlı kimyasal geri dönüşümü mümkün kılarlar.Atıkları değerli malzemelere dönüştürmek, kimya endüstrisinden uzmanlık gerektirir.Gerçek bir döngüde, atıklar geri dönüştürülür ve yeni ürünler için değerli hammaddeler haline gelir.Ancak hızlı olmalıyız;gelecekte döngüsel ekonomiyi mümkün kılmak için yeniliklerimize şimdi ihtiyaç var.”

SARAH E. O'CONNOR, MÜDÜR, DOĞAL ÜRÜN BİYOSENTEZİ BÖLÜMÜ, MAX PLANCK KİMYASAL EKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

微信图片_20230207145814

Kredi bilgileri: Sebastian Reuter

“-Omics” teknikleri, bakteri, mantar, bitki ve diğer organizmaların karmaşık doğal ürünleri sentezlemek için kullandıkları genleri ve enzimleri keşfetmek için kullanılır.Bu genler ve enzimler daha sonra, sayısız molekül için çevre dostu biyokatalitik üretim platformları geliştirmek için genellikle kimyasal işlemlerle birlikte kullanılabilir.Artık tek bir hücrede '-omik' yapabiliriz.Tek hücreli transkriptomiklerin ve genomiğin, bu genleri ve enzimleri bulma hızımızda nasıl devrim yarattığını göreceğimizi tahmin ediyorum.Dahası, tek hücreli metabolomik artık mümkün, tek tek hücrelerdeki kimyasalların konsantrasyonunu ölçmemize izin vererek, bize hücrenin bir kimyasal fabrika olarak nasıl çalıştığına dair çok daha doğru bir resim veriyor.”

RICHMOND SARPONG, ORGANİK KİMYASAL, KALİFORNİYA ÜNİVERSİTESİ, BERKELEY

微信图片_20230207145853

Kredi bilgileri: Niki Stefanelli

"Organik moleküllerin karmaşıklığının daha iyi anlaşılması, örneğin yapısal karmaşıklık ile sentez kolaylığı arasında nasıl ayrım yapılacağı, makine öğrenimindeki ilerlemelerden ortaya çıkmaya devam edecek ve bu da reaksiyon optimizasyonunda ve tahminde hızlanmaya yol açacaktır.Bu ilerlemeler, kimyasal uzayı çeşitlendirme hakkında yeni düşünme yollarını besleyecektir.Bunu yapmanın bir yolu, moleküllerin çevresinde değişiklikler yapmaktır ve bir diğeri, moleküllerin iskeletlerini düzenleyerek moleküllerin çekirdeğindeki değişiklikleri etkilemektir.Organik moleküllerin çekirdekleri, karbon-karbon, karbon-nitrojen ve karbon-oksijen bağları gibi güçlü bağlardan oluştuğu için, özellikle gerilmemiş sistemlerde, bu tür bağları işlevsel hale getiren yöntemlerin sayısında bir artış göreceğimize inanıyorum.Fotoredoks katalizindeki gelişmeler de muhtemelen iskelet düzenlemede yeni yönlere katkıda bulunacaktır.”

ALISON WENDLANDT, ORGANİK KİMYASAL, MASSACHUSETTS TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

微信图片_20230207145920

Kredi bilgileri: Justin Knight

"2023'te organik kimyagerler seçiciliği uç noktalara taşımaya devam edecekler.Makromolekülleri uyarlamak için yeni araçların yanı sıra atom düzeyinde hassasiyet sunan düzenleme yöntemlerinin daha da büyümesini bekliyorum.Bir zamanlar bitişik olan teknolojilerin organik kimya araç setine entegrasyonundan ilham almaya devam ediyorum: biyokatalitik, elektrokimyasal, fotokimyasal ve sofistike veri bilimi araçları giderek standart hale geliyor.Bu araçlardan yararlanan yöntemlerin daha da gelişeceğini ve bize mümkün olduğunu asla hayal etmediğimiz kimyayı getireceğini umuyorum."

Not: Tüm yanıtlar e-posta yoluyla gönderilmiştir.


Gönderim zamanı: Şubat-07-2023